استخدام نسخه پیچ و کارآموز

استخدام نسخه پیچ و کارآموز

داروخانه ای درشهر ک غرب نیاز به یک نفر نسخه پیچ ویک نفر کار اموز نسخه پیچی دارد. تماس و ارسال پیام با واتس اپ تلفن .

09123174899