استخدام اپراتور لیزر موهای زائد

استخدام اپراتور لیزر موهای زائد

اپراتور لیزر موهای زائد حتما حتما سابقه کار با دستگاه های کــندلا 8 الی 16 و 16 الی 23 چرخشی حقوق 5 / 3 الی 5م + بیمه + اضافه کار + قرارداد ولنجک .

26806045
استخدام کردن استخدام کننده استخدام استخدامي استخدام دولتي زائده زائد اپراتور لیزر موهای