کارگر انبار  آقا

کارگر انبار آقا

کارگر انبار آقا حداکثر سن28سال دیپلم توانایی معرفی ضامن معتبر ساکن تهران آدرس: بزرگراه فتح خیابان فتح 15 پلاک 14- شرکت داداش برادر (آیدین) 5 - .

66817941
کارگر زغال کارگرداني کردن کارگر طرفشو کارگر کارگر سيار کارگر فصلي کارگر ماهر کارگري کارگر نشين کارگر راه آهن کارگردان نمايش کارگردان کارگر زن کارگر سازنده انباره انبار مهمات انبار کمکي انباره پشتيبان انبار کاه انبار شدن