استخدام نیروی نظافتچی

استخدام نیروی نظافتچی

نیروی‌خدمات آقا باتجربه کار درآزمایشگاه تشخیص طبی نیمه وقت ازساعت 15 الی 19 در شهرری نیازمند است .

33747537