استخدام نگهبان

استخدام نگهبان

نگهبان درب ورودی شهرک بازنشسته - در منطقه پونک نیازمندیم ماهیانه 2/500 میلیون .

09128111572