استخدام کاردرمانگر

استخدام کاردرمانگر

⭕ مرکز روزانه آموزشی توانبخشی معلولین ضایعه نخاعی محدوده مولوی به یک کاردرمانگر نیازمندمیباشد. 🟢 جهت هماهنگی با سر کار خانم یارمحمدی تماس حاصل فرمایید. 🟠 شماره تماس .

09122244804