فراخوان همکاری با معمار حرفه ای و خلاق

فراخوان همکاری با معمار حرفه ای و خلاق

شرایط و توانمندیهای مورد نیاز : 1 - مسلط به طراحی پلان . 2 - مسلط به طراحی و ایده پردازی در بخش طراحی نما و معماری داخلی . 3 - تسلط به ضوابط مقررات ملی جهت طراحی. 4 – تسلط به نرم افزارها جهت پرزانته طرح ها. افرادی که حائز شرایط فوق هستند Cv و Portfolio خود را به آدرس ارسال نمایند. .

bootigha@yahoo.com