طراح نما خانم تمام وقت

طراح نما خانم تمام وقت

طراح نما خانم تمام وقت آشنا به ضوابط شهرسازی و کمیته نما با سابقه حضور در جلسات کمیته نمای شهرداری جهت فعالیت در دفتر فنی مهندسی ساختمان ترجیحا ساکن شرق تهران ارسال رزومه از طریق واتساپ .

09121395019 , ,