راننده با وانت با8میلیون حقوق نیازمندیم

راننده با وانت با8میلیون حقوق نیازمندیم

شرکت پخش میا **راننده با وانت** ** حقوق ثابت8 میلیون ** **با بیمه تامین اجتماعی** بیمه تکمیلی+ مزایا **راننده بدون وانت** حقوق ثابت5میلیون **با بیمه تامین اجتماعی** با بیمه تکمیلی+ مزایا پخش‌ موادغذایی‌ درتهران‌ و البرز .

09382200270