استخدام کارگر سبز خردکنی (خانم یا آقا)

استخدام کارگر سبز خردکنی (خانم یا آقا)

کارگر خانم یا آقا جهت سبزی خردکنی محل کار: محدوده غرب تهران موبایل: .

09101729952