استخدام خیاط

استخدام خیاط

خیاط زنانه دوز یا تعمیرکار لباس نیازمندیم .

22043769