استخدام چرخکار

استخدام چرخکار

تعدادی چرخکار ماهر آقا( تمیز دوز ) جهت شلوار پارچه ای مردانه و زنانه نیازمندیم تسویه هفتگی نقدی، بیمه ، کار دائم، در آمد عالی (سه راه جمهوری) .

09128656224