به یک خانم جهت آشپزی و

به یک خانم جهت آشپزی و

به یک خانم جهت آشپزی و نظافت در شرکت خصوصی سن زیر45سال نیازمندیم (15 خرداد شرقی) .

09125433912