مهندس مکانیک

مهندس مکانیک

مهندس مکانیک در شرکت مشاوره با سابقه کار در زمینه تاسیسات ساختمان HVAC با تسلط بهAutocad REVIT MEP نیازمندیم ارسال رزومه به : .

j.mosayebi@gmail.com