آشپز - کمک آشپز

آشپز - کمک آشپز

آشپز و کمک آشپز فرنگی جهت کافه ای در شهرک غرب نیازمندیم .

09122481770