چرخکارماهر و راسته دوز

چرخکارماهر و راسته دوز

جهت‌ دوخت‌ مانتو، حقوق5 / 3م‎ به‌ بالا با بیمه ، محدوده خراسان و بیسیم .

09124438145