فروشنده خانم یا آقا جهت قنادی

فروشنده خانم یا آقا جهت قنادی

تعدادی فروشنده خانم و آقا جهت کار در قنادی محدوده تجریش نیازمندیم .

22666645 , 09122708371