استخدام کارمند خانم

استخدام کارمند خانم

خانم آشنا به نرم‌ افزار کرل و کامپیوتر محل کار : جمهوری - پل حافظ - .

66702351 , 66763324