استخدام براشینگ کار

استخدام براشینگ کار

به یک براشینگ کار فوق حرفه ای جهت همکاری در سالن ترگل نیازمندیم محدوده شهرک غرب .

88360098 , 88088395