به یک فروشنده خانم یا آقا

به یک فروشنده خانم یا آقا

به یک فروشنده خانم یا آقا جهت عمده فروشی پوشاک مردانه (بازار تهران) .

09126084043