استخدام کارگر ساده نظافتچی / کارگر ساده / نظافتی

استخدام کارگر ساده نظافتچی / کارگر ساده / نظافتی

کارگر ساده آقا جهت امورنظافتی و مرتب کردن فضای تولیدی لباس نیازمندیم .

09127627545