استخدام منشی آشنا به امور اداری و دفتری

استخدام منشی آشنا به امور اداری و دفتری

منشی مسلط بر آفیس تلفن ، بایگانی درموسسه‌حسابرسی محدوده‌صادقیه .

09124149066