استخدام کارمند اداری

استخدام کارمند اداری

کارمند اداری خانم با روابط عمومی قوی 3سال سابقه کار،حداقل‌ دیپلم .

55247701