واگذاری پیمانکاری

واگذاری پیمانکاری

مهندس عمران با حداقل 15سال سابقه کار مسلط به امور مدیریت پروژه وپیمان جهت مدیر پروژه در مناطق غربی ایران ارسال رزومه به: .

job.dbco@gmail.com