استخدام کارگر (قالب سازی پلاستیک)

استخدام کارگر (قالب سازی پلاستیک)

کارگر ساده یا نیمه ماهر جهت کار در قالب‌سازی پلاستیک نیازمندیم ( شرق تهران ) .

09127791812