استخدام کارگر ظرفشوی

استخدام کارگر ظرفشوی

کارگرسـاده،ظرفشوی با جای خواب + غذا نیازمندیم.محدوده سهروردی .

86043892