استخدام منشی خانم

استخدام منشی خانم

همکار خانم جهت جوابگویی تلفن و امور دفتری کارخانه ، پاره وقت حتی اتباع شهرری - نزدیک مترو شاهد .

09904981149