منشی دندانپزشکی

منشی دندانپزشکی

منشی مسلط به کار های دندانپزشکی و پرزنت بیمار و مسلط به کارهای اینستاگرام .

09398862277 , ,