استخدام منشی آشنا به کامپیوتر

استخدام منشی آشنا به کامپیوتر

منشی خانم آشنایی به کامپیوتر، office و اینترنت محدوده بهارستان،خ ملت (چراغ برق) نیازمندیم ـ .

33943400 , 33923400