استخدام خیاط چرخکار راسته دوز

استخدام خیاط چرخکار راسته دوز

تولیدی پوشاک کانی راش به تعدادی چرخکار (راسته دوز ) تریکو مردانه حقوق فوق العاده مناسب همراه با بیمه نیازمندیم (محدوده فلکه اول خزانه) .

55188760