کارگرساده و ماهر جهت سفره خانه

کارگرساده و ماهر جهت سفره خانه

به تعدادی کارگرساده و ماهر جهت کار در سفره خانه با جای خواب و 3 وعده غذا و حقوق 3 میلیون نیازمندیم .

09363926808 , 09137005124