بسته بند و اتوکار پوشاک تریکو

بسته بند و اتوکار پوشاک تریکو

به تعدادی نیروی کار (خانم) جهت بسته بندی و اتوکاری تاپ و تیشرت زنانه نیازمندیم .

09191266913 , , 02133901490