چرخکار خانم نیازمندیم

چرخکار خانم نیازمندیم

فرصت شغلی مناسب چرخکار ماهر یا نیمه ماهر خانم جهت تولید روکش صندلی ماشین نیازمندیم تمام حقوق و مزایا طبق قانون+بیمه+سرویس از تهران ترجیحا از محله بومهن و پردیس و شرق تهران. .

09109083800 , ,