استخدام کارگرساده آقا / قلعه حسن خان

استخدام کارگرساده آقا / قلعه حسن خان

کارگرساده آقا وسط کار و برشکاروچرخکار خانم زیر30سال محل کار:شهرقدس قلعه حسن خان .

46889271