استخدام  زیگزاگدوز

استخدام زیگزاگدوز

زیگزالدوز خانم و آقا جهت کار تریکو با بیمه و کاردائم و حقوق بالا ( انقلاب ـ خیابان دانشگاه) ـ .

66496809 , 66952298