مهندس پایه 3 حقیقی برق

مهندس پایه 3 حقیقی برق

دعوت از مهندسین حقیقی برق دارای پروانه پایه 3 نظام مهندسی جهت همکاری با شرکت حقوقی مهندسین مشاور. ***4- .

09358703538 , 02122914402