استخدام راننده سرویس با مینی بوس

استخدام راننده سرویس با مینی بوس

راننده سرویس با مینی بوس جهت پرسنل کارخانه شهرک صنعتی عباس آباد -8 .

22037267 , 09120788925