شراکت تامین سرمایه

شراکت تامین سرمایه

* تامین سرمایه * توسط کارشناسان مجرب * کشاورزی * * دامداری * گاوداری * صنعتی * * خرید ماشین آلات و توسعه « خرید مسکونی » * اداری * تجاری *مشارکت در ساخت* * تمام نقاط کشور * .

26769006 , 26769007