رسپشن بازنشسته آقا

رسپشن بازنشسته آقا

رسپشن بازنشسته آقا (دیپلم به بالا) مسلط به زبان انگلیسی جهت قسمت پذیرش هتل (فوری) .

09390471969