استخدام صندوقدار و کانترکار رستوران

استخدام صندوقدار و کانترکار رستوران

صندوقدار و کانترکار رستورانی تمام وقت (شهرک غرب) تلفن : - 021 واتساپ(هاشمی) .

75935111 , 09197007090