استخدام کارگر صحافی

استخدام کارگر صحافی

نیروی ساده ونیمه ماهر خانم وآقا نیمه وقت و تمام وقت جهت صحافی نیازمندیم .

09365760627