استخدام مکانیک نیمه ماهر

استخدام مکانیک نیمه ماهر

مکانیک نیمه ماهر جهت کار در نمایندگی مرکزی شرق کرمان موتور .

09126853054