استخدام آبدارچی آقا باسواد

استخدام آبدارچی آقا باسواد

نیروی خدماتی آقا باسوادبا سابقه کار زیر 40سال با حقوق + بیمه نیازمندیم غرب تهران داخلی272 .

02148650