استخدام نظافتچی

استخدام نظافتچی

همکار خانم جهت نظافت دفتر کار (تمام وقت ) محدوده کاری جردن حقوق وزارت کار + بیمه ساعت کار 8/15 الی 30 / 17 ارسال مشخصات به واتساپ .

09014668112