استخدام کارگر ماهر و نیمه ماهر طلاساز

استخدام کارگر ماهر و نیمه ماهر طلاساز

کارگر ماهر و نیمه ماهر جهت طلاسازی محدوده بازار .

09125382245