استخدام تکنسین برق

استخدام تکنسین برق

تکنسین برق محدوده‌ کیلومتر 14جاده مخصوص ایران خودرو پیام به واتساپ و یا تماس داخلی205 ثبت‌نام در سایت www.aftabts.com حقوق ثابت+بیمه‌تکمیلی+مزایا .

09999851038 , 47702000