استخدام مهندس عمران

استخدام مهندس عمران

شرکت مهندسین مشاور ناظرمقیم برای‌نظارت بر پروژه‌های خود در شهرستان چابهار(کنارک)نیازبه‌مهندس‌عمران (عمران)باحداقل5سال سابقه‌کار مرتبط با بیمه دارد .

88097876 , 88085481t.shayestegan@yahoo.co