استخدام خیاط راسته دوز تریکو

استخدام خیاط راسته دوز تریکو

تولیدی پوشاک کانی راش راسته دوز تریکو مردانه حقوق تا 10 میلیون تومان + بیمه محدوده ترمینال جنوب .

55188760