استخدام کارمند

استخدام کارمند

کارمند خانم جهت بانک کتاب نیازمندیم (محدوده انقلاب ) ساعت کاری 9 تا 18 حقــــوق 200 / 2 تا 400 / 2 .

09372342120 , 66403046