استخدام حسابدار

استخدام حسابدار

حسابدار با حداقل 6سال سابقه کار ترجیحابا سابقه درزمینه واردات محصولات پزشکی- آزمایشگاهی محدوده شمال غرب تهران .

daryafte.resome@gmail.com